rejonr nr 1

mł. asp. Błażej Biedrzycki

Data publikacji 17.02.2016

mł. asp.  Błażej Biedrzycki

Rejon Dzielnicowego nr 1

Dzielnicowy miasta Mońki

        tel. 47 71-21-237                                                    

tel. kom. 885-997-306

e-mail: dzielnicowy.monki1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. 47 71-21-200

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 1

Zagrożenie:

- W rejonie bloku nr 50 przy ul. Wojska Polskiego w Mońkach ma miejsce spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócenie porządku publicznego, demoralizacja osób nieletnich.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców w czasie odwiedzin oraz oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zaplanowane działania :

  • sierpień 2021 – propagowanie PDP w czasie spotkań z mieszkańcami w ramach obchodu, informowanie ich o konieczności powiadomienia Policji w razie występowania zjawisk uciążliwych społecznie, propagowanie korzystania z KMZB,
  • wrzesień 2021 – wystąpienie do SMLW w Mońkach z zapytaniem o możliwość instalacji domofonów w klatkach schodowych bloku nr 50 przy ul. Wojska Polskiego w Mońkach,
  • październik 2021 – opracowanie zadania doraźnego KZD,
  • listopad 2021 – działania wspólne z GKRPA – propagowanie i egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie odwiedzin sklepów oferujących alkohol, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu,
  • sierpień 2021 – styczeń 2022 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, rozmowa z mieszkańcami odnośnie stopnia realizacji zakładanego celu ujętego w PDP,
  • styczeń 2022 – analiza podjętych działań, ocena realizacji planu działania priorytetowego.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • GKRPA - propagowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie kontroli sklepów oferujących do sprzedaży alkohol,
  • SMLW w Mońkach – wstąpienie z zapytaniem o możliwość instalacji domofonów w klatkach schodowych bloku nr 50 przy ul. Wojska Polskiego w Mońkach.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

Rejon służbowy:

ulica zakres
Adama Mickiewicza Nieparzyste
Aleja Niepodległości Parzyste
Aleja Wojska Polskiego od nr 24 wzwyż
Batalionów Chłopskich Wszystkie
Gajowa Wszystkie
Jagodowa Wszystkie
Krzywa Wszystkie
Leśna od nr 18 wzwyż
Malinowa Wszystkie
Marii Konopnickiej Wszystkie
PCK Wszystkie
Polna Wszystkie
Rotmistrza Witolda Pileckiego Wszystkie
Słoneczna Wszystkie
Szlachecka Wszystkie
Tysiąclecia od Al. Niepodległości do ul. Leśnej
Wesoła Wszystkie
Włodzimierza Puchalskiego Wszystkie
Wyzwolenia bloki od Al.. Niepodległości do ul. Konopnickiej oraz domy 1,3,5,7
Żurawia Wszystkie
Powrót na górę strony