rejon nr 3

mł. asp. Jakub Popławski

Data publikacji 10.05.2017

 mł. asp.  Jakub POPŁAWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 3

Dzielnicowy gminy Mońki

tel. 47 71-21-237

tel. kom. 885-997-308

e-mail: dzielnicowy.monki3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. 47 71-21-200

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 3

Zagrożenie:

- Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości na terenie gminy Mońki w miejscowościach: Ciesze, Dudki, Dudki-Kolonia, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Łupichy, Ołdaki, Osada Hornostaje, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Sikory, Świerzbienie, Waśki, Zyburty. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji społeczności lokalnej, służb ratowniczych, samorządu terytorialnego oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zaplanowane działania :

- organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego,

- organizowanie spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną,

- organizowanie służb z podmiotami pozapolicyjnymi.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi: Urzędem Miasta Mońki, Sołtysi, Szkołą Podstawową w Boguszewie, Służbami Ratowniczymi.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewo
Ciesze
Czekołdy
Dudki
Dudki Kolonia
Dzieżki
Dziękonie
Ginie
Hornostaje
Hornostaje Osada
Jaski
Kiślak
Koleśniki
Kołodzież
Konopczyn
Kosiorki
Kropiwnica
Krzeczkowo
Kuczyn
Kulesze
Lewonie
Łupichy
Magnusze
Masie
Mejły
Moniuszeczki
Oliszki
Ołdaki
Potoczyzna
Przytulanka
Pyzy
Rusaki
Rybaki
Sikory
Sobieski
Świerzbienie
Waśki
Wojszki
Zalesie
Zblutowo
Znoski
Zyburty
Żodzie
Powrót na górę strony