rejon nr 6

mł. asp. Grzegorz BYKOWSKI

Data publikacji 06.09.2012

mł. asp. Grzegorz BYKOWSKI

Rejon Dzielnicowego nr 6

                                          Dzielnicowy gminy Knyszyn                                                                 

tel. kom. 885-997-311

e-mail: dzielnicowy.knyszyn2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-133

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 6

Zagrożenie:

- Na terenie gminy Knyszyn, zwłaszcza w rejonie takich miejscowości jak Grądy, Zofiówka, Ogrodniki oraz Jaskra dochodzi do popełniania wykroczeń związanych z nie zachowaniem zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. W związku z powyższym może dochodzić do pogryzień osób postronnych, kolizji ze zwierzętami, które „luzem” przemieszczają się w pasie drogowym.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zweryfikowano na podstawie zagrożeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnego rozpoznania oraz wskazanie przedmiotowego problemu przez mieszkańców gminy Knyszyn.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Zaplanowane działania :

  • Luty - marzec 2023r. -  spotkania dzielnicowego z mieszkańcami mające na celu informowanie o prowadzonym planie priorytetowym, wywołanie braku społecznego przyzwolenia na występki przeciwko prawu w omawianym rejonie, informowanie o zaistniałych zdarzeniach Policji,
  • Kwiecień – maj 2023r. - wzmożona kontrola rejonów zagrożonych występowaniem zjawiska,
  • Maj 2023 – spotkanie z dziećmi i młodzieżą w ZSP w Kalinówce Kościelnej – prelekcja,
  • Czerwiec – Lipiec 2023r. Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami gminy Knyszyn, informowanie ich o odpowiedzialności moralnej i prawnej wśród młodzieży i dorosłych,
  • Przez cały okres planu  -  reagowanie na zaistniałe naruszenia prawa.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Urząd Miasta i Gminy Knyszyn – współpraca w zakresie odławiania bezpańskich psów.
  • Dyrektor ZSP w Kalinówce Kościelnej – spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkolną – prelekcje
  • Sołtysi wsi gminy Knyszyn  - rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców gminy.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Chobotki
Cisówka Kolonia
Czechowizna
Grądy
Guzy
Jaskra
Kalinówka Kościelna
Knyszyn Zamek
Lewonie Kolonia
Nowiny Kasjerskie
Nowiny Zdrój
Ogrodniki
Poniklica
Wodziłówka
Wojtówce
Zofiówka

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony