rejon nr 6

mł. asp. Grzegorz BYKOWSKI

Data publikacji 06.09.2012


mł. asp. Grzegorz BYKOWSKI

Rejon Dzielnicowego nr 6

                                          Dzielnicowy gminy Knyszyn                                                                 

tel. kom. 885-997-311

e-mail: dzielnicowy.knyszyn2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-133

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 6

 

Zagrożenie:

- Niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli w gminie Knyszyn oraz wałęsające się bezpańskie psy.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania tego zjawiska.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zaplanowane działania :

  • Sierpień-Wrzesień 2021r. spotkania informacyjne z sołtysami wsi  gminy Knyszyn  dotyczące poprawy bezpieczeństwa w podległym rejonie służbowym, informowanie o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa przy trzymaniu zwierząt i konsekwencjach prawnych.
  • Wrzesień  - działalność profilaktyczna w SP Kalinówka Kościelna z dziećmi oraz młodzieżą w ramach spotkań środowiskowych,
  • Październik-Listopad 2021r. Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami wsi gminy Knyszyn, informowanie ich o zachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu psów.,
  • Grudzień 2021r. Promowanie adoptacji psów i  informowanie odpowiedzialności prawnej i moralnej wśród młodzieży i dorosłych,

Przez cały okres planu:

  •  Wzmożona kontrola  rejonu służbowego w czasie pełnienia służby obchodowej, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia,
  • odławianie bezpańskich psów przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Knyszyn,
  • ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń i przestępstw.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Sołectwa wsi gminy Knyszyn – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach wałęsających się bezpańskich psów, oraz informowanie Policji o wykroczeniach przy nieostrożnym trzymaniu psów,
  • Urząd Miasta i Gminy  Knyszyn- współpraca przy odławianiu bezpańskich psów, współpraca z lekarzem weterynarii,
  • Schronisko GREEN HOUSE- odławianie bezpańskich psów na wniosek Policji, promowanie adoptacji psów.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Chobotki
Cisówka Kolonia
Czechowizna
Grądy
Guzy
Jaskra
Kalinówka Kościelna
Knyszyn Zamek
Lewonie Kolonia
Nowiny Kasjerskie
Nowiny Zdrój
Ogrodniki
Poniklica
Wodziłówka
Wojtówce
Zofiówka

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony