rejon nr 6

asp. Grzegorz BYKOWSKI

Data publikacji 06.09.2012

asp. Grzegorz BYKOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 6

Dzielnicowy gminy Knyszyn

tel. kom. 885-997-311

e-mail: dzielnicowy.knyszyn2@bk.policja.gov.pl

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-133

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 6

Zagrożenie:

- Na terenie gm. Knyszyn, szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych dochodzi do popełniania wykroczeń związanych z nie zachowaniem zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Mieszkańcy gm. Knyszyn wypuszczają swoje psy luzem bez nadzoru. W związku z powyższym może dochodzić do pogryzień osób postronnych oraz do zdarzeń drogowych z udziałem biegających luzem psów bez opieki właściciela.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zweryfikowano na podstawie zagrożeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnego rozpoznania oraz wskazanie przedmiotowego problemu przez mieszkańców gm. Knyszyn, którzy oczekują zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 lipca 2024 roku.

Zaplanowane działania :

  • Luty 2024 – sporządzenie KZD, wystąpienie do TOZ, wystąpienie do UM w Knyszynie celem poinformowania o prowadzonym planie priorytetowym i rozpropagowania przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowe,
  • marzec 2024 - czerwiec 2024 - spotkania z sołtysami miejscowości na terenie gminy oraz mieszkańcami mające na celu informowania o prowadzonym planie priorytetowym i zaangażowania w podjęte działania oraz bieżącym informowaniu policji w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk,
  • marzec 2024 – lipiec 2024 - kontrola rejonu gm. Knyszyn celem ujawnienia bezpańskich psów, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia,
  • maj 2024 – czerwiec 2024 - wspólne patrole z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w tym wspólne spotkania społeczne mające na celu propagowanie przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • czerwiec 2024 – lipiec 2024 - doraźne działania dzielnicowego oraz policjantów z PP w Knyszynie mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie  gminy, reagowanie na popełniane wykroczenia, analiza podjętych działań, ocena  realizacji planu oraz tworzenie koncepcji na plan priorytetowy na drugie półrocze 2024 r.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Urząd Miejski w Knyszynie – rozpragowanie przedmiotowego zagadnienia poprzez umieszczenie informacji o prowadzonym planie priorytetowym na stronie internetowej Urzędu Miasta i omówienie przedmiotowego planu podczas sesji rady gminy, w razie ujawnienia bezpańskich psów sporządzenie wystąpienia dot. odłowienia psów,
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – wspólne służby mające na celu propagowanie przedsięwzięcia,
  • Sołtysi – współpraca w zakresie rozpowszechniania informacji dot. prowadzonego planu priorytetowego oraz współpraca w zakresie informowania Policji o występowaniu zagrożenia w rejonach ich miejscowości.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Chobotki
Cisówka Kolonia
Czechowizna
Grądy
Guzy
Jaskra
Kalinówka Kościelna
Knyszyn Zamek
Lewonie Kolonia
Nowiny Kasjerskie
Nowiny Zdrój
Ogrodniki
Poniklica
Wodziłówka
Wojtówce
Zofiówka

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony