rejon nr 6

mł. asp. Grzegorz BYKOWSKI

Data publikacji 06.09.2012

mł. asp. Grzegorz BYKOWSKI

Rejon Dzielnicowego nr 6

                                          Dzielnicowy gminy Knyszyn                                                                 

tel. kom. 885-997-311

e-mail: dzielnicowy.knyszyn2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-133

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 6

Zagrożenie:

- W rejonie przystanku autobusowego w m. Guzy, gm. Knyszyn ma miejsce spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności. W miejscu tym w godzinach wieczorowo-nocnych przebywają osoby, które systematycznie spożywają alkohol pozostawiając po sobie puste opakowania po alkoholu, co wpływa na estetykę otoczenia. Przystanek autobusowy zlokalizowany jest w miejscu ogólnodostępnym, przy jednej z dróg dojazdowych do miejscowości Guzy. Jednocześnie  jest usytuowany na uboczu tejże  miejscowości. Z uwagi na to jest atrakcyjnym punktem dla osób, które stosują wyżej opisany proceder.

Źródło informacji zagrożenia:

- Powyższe  zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń mieszkańców w czasie ich odwiedzin, którzy oczekują wyeliminowania zachowań nieakceptowalnych społecznie.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Zaplanowane działania :

  • sierpień 2022 – propagowanie PDP w czasie spotkań z mieszkańcami w ramach obchodu, informowanie ich o konieczności powiadomienia Policji w razie występowania zjawisk uciążliwych społecznie, propagowanie korzystania z KMZB,
  • wrzesień 2022 - opracowanie zadania doraźnego KZD,
  • październik-listopad 2022 – wzmożona kontrola miejsca zagrożonego wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu,
  • grudzień 2022 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, rozmowa z mieszkańcami odnośnie stopnia realizacji zakładanego celu ujętego w PDP,
  • styczeń 2023 – analiza podjętych działań, ocena realizacji planu działania priorytetowego.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • UMiG w Knyszynie -  wystąpienie z właściwe zagospodarowanie obecnie  zalegających opakowań po alkoholu oraz innych śmieci i każdorazowym ich stwierdzeniu zgodnie z art. 3 ust1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Sołtys Wsi Guzy – organizowanie spotkań z mieszkańcami,
  • Rada Sołecka Wsi Guzy – konsultacje,

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Chobotki
Cisówka Kolonia
Czechowizna
Grądy
Guzy
Jaskra
Kalinówka Kościelna
Knyszyn Zamek
Lewonie Kolonia
Nowiny Kasjerskie
Nowiny Zdrój
Ogrodniki
Poniklica
Wodziłówka
Wojtówce
Zofiówka

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony