rejon nr 5

mł. asp. Małgorzata Kupiec

Data publikacji 06.09.2012

mł. asp. Małgorzata KUPIEC

 

Rejon Dzielnicowego nr 5

Dzielnicowy gminy Jasionówka 

tel. kom. 885-997-310

e-mail: dzielnicowy.knyszyn1@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-133

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 5

 

Zagrożenie:

- Na terenie gm. Jasionówka – szczególnie w godzinach popołudniowo - wieczornych dochodzi do popełniania wykroczeń związanych z nie zachowaniem zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Mieszkańcy gm. Jasionówka wypuszczają swoje psy luzem bez nadzoru. W związku z powyższym może dochodzić do pogryzień osób postronnych oraz do zdarzeń drogowych z udziałem biegających luzem psów. Osoby przyjeżdżające obok terenów leśnych porzucają psy, które następnie luzem biegają po terenie gminy i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.

Źródło informacji zagrożenia:

- opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania rejonu służbowego, rozmów z mieszkańcami gm. Jasionówka, zagrożeń naniesionych na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zaplanowane działania :

  • sporządzenie KZD,
  • wystąpienie do UG w Jasionówce celem rozpropagowania przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • wzmożone kontrole rejonu gm. Jasionówka pod kątem ujawniania bezpańskich psów,
  • doraźne działania dzielnicowego oraz policjantów z PP w Knyszynie mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie  gminy, reagowanie na popełniane wykroczenia,
  • spotkania z  mieszkańcami gm. Jasionówka mające na celu informowanie o prowadzonym planie priorytetowym i zaangażowania w podjęte działania i bieżącym informowaniu policji w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk,
  • wspólne patrole z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w tym wspólne spotkania społeczne mające na celu propagowanie przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami - wspólne patrole, w tym wspólne spotkania społeczne mające na celu propagowanie przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • Urząd Gminy w Jasionówce - rozpropagowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, czynności w związku z odłowieniem bezpańskich psów w przypadku ich ujawnienia.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Czarnystok
Dobrzyniówka
Górnystok
Jasionóweczka
Jasionówka
Kalinówka Królewska
Kamionka
Kąty
Koziniec
Krasne Folwarczne
Krasne Małe
Krasne Stare
Krzywa
Kujbiedy
Łękobudy
Milewskie
Słomianka

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony