rejon nr 7

asp. szt. Adam Lewocz

Data publikacji 06.09.2012

 

asp. szt. Adam LEWOCZ

Rejon Dzielnicowego nr 7

Dzielnicowy gminy Krypno

                   

tel. kom. 885-997-312

e-mail: dzielnicowy.knyszyn3@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-132

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 7

 

Zagrożenie:

- Rejon  sklepu spożywczego Ruda 40,  budynku i terenu po zlewni mleka ora wiaty przystanku autobusowego w Rudzie. Całość tego terenu jest usytuowana bezpośrednio obok siebie. Zagrożenie gromadzenie się młodzieży w szczególności w wiacie przystanku autobusowego spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłóceń porządku publicznego, zaśmiecania terenu przyległego, niszczenie mienia. Wskazane miejsce jest miejscem gromadzenia się młodzieży z uwagi na konstrukcję wiaty ( ściany betonowe, jedno wejście) budy usytuowanie terenu, atrakcyjność miejsca. Czas występowania, codziennie, w godzinach 16:00-22:00.

Źródło informacji zagrożenia:

- opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania rejonu służbowego, rozmów z mieszkańcami miejscowości Ruda, zagrożeń naniesionych na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Zaplanowane działania :

  • sporządzenie KZD,
  • wystąpienie do UG w Krypnie celem rozpropagowania przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • wzmożone kontrole rejonu gm. Krypno i miejscowości Ruda pod kątem ujawniania niepożądanych zjawisk,
  • doraźne działania dzielnicowego oraz policjantów z PP w Knyszynie mające na celu zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz przestępstw,
  • spotkania z  mieszkańcami miejscowości Ruda mające na celu informowanie o prowadzonym planie priorytetowym i zaangażowania w podjęte działania i bieżącym informowaniu policji w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk,
  • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Właściciel oraz pracownicy sklepu spożywczego w Rudzie rozmowa na temat zaobserwowanych nieporządnych zjawisk. Niezwłoczne informowanie Policji z ujawnionych przestępstw i wykroczeń,
  • UG w Krypnie: rozmowa na temat zaobserwowanych zagrożeń ujętych  w planie priorytetowym w rejonie  sklepu spożywczego, budynku po zlewni mleka ora przystanku autobusowego przylegającego do w/w sklepu,
  • Sołtys wsi Ruda:  Alicją Sienkiewicz Dawidowską rozmowa na temat zaobserwowanych zagrożeń ujętych  w planie priorytetowym oraz ewentualnych sposobów wyeliminowania ich,
  • GKRPA Krypno- odnośnie przeprowadzenia kontroli.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bajki Zalesie
Białobrzegi
Dębina I
Dębina II
Długołęka
Góra
Kruszyn
Krypno Kościelne
Krypno Wielkie
Kulesze Chobotki
Morusy
Peńskie
Rekle
Ruda
Zastocze
Zygmunty

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony