rejon nr 7

asp. szt. Adam Lewocz

Data publikacji 06.09.2012

 

asp. szt. Adam LEWOCZ

Rejon Dzielnicowego nr 7

Dzielnicowy gminy Krypno

                   

tel. kom. 885-997-312

e-mail: dzielnicowy.knyszyn3@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-132

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 7

 

Zagrożenie:

- Na terenie gm. Krypno dochodzi do popełniania wykroczeń związanych z nie zachowaniem zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Mieszkańcy gm. Krypno wypuszczają swoje psy luzem bez nadzoru. W związku z powyższym może dochodzić do pogryzień osób postronnych oraz do zdarzeń drogowych z udziałem biegających luzem psów. Osoby przyjeżdżające obok terenów leśnych porzucają psy, które następnie luzem biegają po terenie gminy i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zweryfikowano na podstawie zagrożeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnego rozpoznania oraz wskazanie przedmiotowego problemu przez mieszkańców gm. Krypno, którzy oczekują zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia. 

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zaplanowane działania :

  • sierpień 2021 – grudzień 2021 Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami gminy mające na celu informowanie o prowadzonym planie priorytetowym i zaangażowania w podjęte działania i bieżącym informowaniu policji w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, kontrola rejonu gm. Jasionówka celem ujawnienia bezpańskich psów,
  • sierpień 2021 – sporządzenie KZD,
  • wrzesień 2021 - październik 2021 wystąpienie do UG w Krypnie celem rozpropagowania przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • listopad 2021 – grudzień 2021 wspólne patrole z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w tym wspólne spotkania społeczne mające na celu propagowanie przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • grudzień 2021 - styczeń 2022 doraźne działania dzielnicowego oraz policjantów z PP w Knyszynie mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie  gminy, reagowanie na popełniane wykroczenia,
  • styczeń 2022 - analiza podjętych działań, ocena  realizacji planu.
     

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • UG w Krypnie - wystąpienie do Wójta Gminy Krypno w przypadku ujawnienia bezpańskich psów, celem ich odłowienia,
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – wspólne służby mające na celu propagowanie przedsięwzięcia.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bajki Zalesie
Białobrzegi
Dębina I
Dębina II
Długołęka
Góra
Kruszyn
Krypno Kościelne
Krypno Wielkie
Kulesze Chobotki
Morusy
Peńskie
Rekle
Ruda
Zastocze
Zygmunty

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony