Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu.

 

   Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

  1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  3. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15134,Aplikacja-Moja-Komenda-kontakt-z-policja-i-dzielnicowymi-na-wyciagniecie-reki.html

Powrót na górę strony