Dostępność KPP

Informacja o dostępności Komendy Powiatowej Policji w Mońkach dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność budynku przy Alei Niepodległości 7 w Mońkach

Parking

W bliskiej odległości od wejścia głównego przy ul. Tysiąclecia znajduje się ogólnodostępny parking.

Przy budynku komendy na parkingu zapewniono jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

Budynek Komendy Powiatowej Policji znajduje się na terenie otwartym.

Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji w Mońkach znajduje się od strony Alei Niepodległości

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze.

Przy schodach po prawej ich stronie znajduje się pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku.

Przed wjazdem na pochylnię, po prawej stronie na ścianie budynku, zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

Punkt recepcyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczony napisem punkt recepcyjny.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się ogólnodostępna toaleta. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

WAŻNE

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po Komendzie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności policjanta lub pracownika KPP (osoby nadzorującej).

Informacja dodatkowa

Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji w Mońkach od strony ul. Tysiąclecia przeznaczone są wyłącznie dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Wejście nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Powrót na górę strony