Doradca ds. etyki

DORADCA DS. ETYKI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MOŃKACH

DORADCY DS. ETYKI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MOŃKACH:

nadkom. Hubert BOGUT - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

telefon: 47 712 12 08
e-mail : hubert.bogut@monki.bk.policja.gov.pl

Ewa NIEMOTKO - st. inspektor Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

telefon: 47 712 12 47
e-mail : ewa.niemotko@monki.bk.policja.gov.pl

ZADANIA DORADCY DO SPRAW ETYKI:

wspieranie policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Mońkach poprzez:

  • udzielanie konsultacji w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem  zadań służbowych,
  • działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy,
  • prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej. Zadaniem doradcy ds. etyki jest promowanie zasad etyki zawodowej policjanta, zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników.

W ramach konsultacji doradcy ds. etyki zapewniają:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Doradca działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności i poufności. Stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
  • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

UWAGA!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania w dogodnym terminie po wcześniejszym kontakcie z doradcą ds. etyki.

Powrót na górę strony