Aktualności

Tydzień Tolerancji

Data publikacji 20.11.2023

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Po raz drugi pracownicy monieckiej komendy zorganizowali Tydzień Tolerancji promując postawy szacunku, akceptacji oraz tolerancji wobec różnorodności kultur, religii i poglądów.

Każdy dzień tygodnia został poświęcony innemu zagadnieniu. Tydzień Tolerancji rozpoczęto od pokazu filmu „Cudowny chłopak”, którego odbiorcami byli uczniowie klas 7 i 8. Celem pokazu i prelekcji było kształtowanie poczucia godności i szacunku dla godności innych osób oraz budowanie otwartości na drugiego człowieka. Drugiego dnia odbyło się spotkanie profilaktyczne monieckich dzielnicowych i wolontariuszy z SP 2 w Mońkach w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Mońkach, w czasie którego promowano właściwe wzorce i postawy służące zapobieganiu wykluczenia osób ze szczególnymi potrzebami. W trzecim dniu Tygodnia Tolerancji odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami klas 7 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach przeprowadzone wspólnie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Celem spotkanie było zaprezentowanie genezy i skutków rasizmu, w kontekście II wojny światowej. Czwartego dnia przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mońkach spotkali się z seniorami w Monieckim Ośrodku Kultury. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnienia bezpieczeństwa osób starszych w kontekście przemocy w rodzinie, oszustw i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W piąty, ostatni dzień Tygodnia Tolerancji  odbyło się spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Mońkach na temat przeciwdziałania i skutków dyskryminacji w stosunku do osób i zjawisk obcych i nieznanych.

Aprobata inności jest potrzebna nam samym. Ważne, by akceptować samego siebie, ale zależy nam również, aby otrzymać ją od społeczeństwa. Dlatego bądźmy tolerancyjni i aprobujmy inność, bo tylko w ten sposób czynimy nasze życie oraz świat lepszym.   

  • uczniowie na pokazie filmu dotyczącego tematyki tolerancji
  • spotkanie z przedstawicielem IPN
  • spotkanie profilaktyczne monieckich dzielnicowych i wolontariuszy z SP 2 w Mońkach w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Mońkach
Powrót na górę strony