Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MONIECCY POLICJANCI WŁĄCZYLI SIĘ DO PROGRAMU ,,FRED GOES NET’’

Data publikacji 25.10.2023

Monieccy policjanci włączyli się w realizację europejskiego programu ,,FreD Goes Net”, który zakłada wczesną interwencję wobec młodych ludzi, którzy pierwszy raz mieli kontakt z alkoholem czy narkotykami.

Monieccy policjanci, zajmujący się profilaktyką i problematyką nieletnich, nawiązali współpracę z realizatorami prewencyjnego programu FreD. Program wczesnej interwencji Fred Goes Net” jest adresowany do młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, alkohol), rekomendowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Osoby eksperymentujące będą informowane o możliwości uczestniczenia w zajęciach realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku. Udział w zajęciach pozwoli nastolatkom krytycznie spojrzeć na to, co zrobili i dowiedzieć się jak to wpłynie na jego przyszłość.
Powrót na górę strony