Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy zasady dla rowerzystów i pieszych

Data publikacji 04.08.2023

Monieccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, przypominają podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego, które obowiązują rowerzystów poruszających się po drogach.

Pamiętajmy, że prawa i obowiązki rowerzystów, pieszych i kierowców reguluje Prawo o Ruchu Drogowym.

Rowerzyści powinni poruszać się po ścieżkach rowerowych, a jeśli nie ma ścieżki - poboczem drogi. Po jezdni można jechać tylko wtedy, gdy nie ma ani ścieżki dla rowerów ani pobocza, albo gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Jadąc po ulicy należy trzymać się blisko prawej krawędzi pasa ruchu. Szykując się do skrętu w lewo, należy zjechać do osi jezdni.

✅ ROWERZYSTA MA PIERWSZEŃSTWO NA PRZEJEŹDZIE ROWEROWYM, ale tylko wtedy jeśli jest na drodze z pierwszeństwem. Należy pamiętać, że droga rowerowa, znajdująca się poza jezdnią, jest częścią drogi. Mówiąc wprost, gdy samochód skręca w drogę poprzeczną, przecinając drogę jadącemu na wprost rowerzyście, musi ustąpić mu pierwszeństwa przejazdu.

❎ W innych sytuacjach wjeżdżający na przejazd rowerowy ROWERZYSTA NIE MA PIERWSZEŃSTWA PRZED NADJEŻDŻAJĄCYMI SAMOCHODAMI. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy cyklista chce przeciąć drogę z pierwszeństwem przejazdu. Mimo że jest przejazd rowerowy to rowerzysta może na niego wjechać dopiero wtedy gdy nic nie nadjeżdża, bądź kierowca samochodu go przepuści. Nie jest więc tak jak z pieszymi, którzy mają pierwszeństwo wchodząc na pasy. Dodać jednak należy, że rowerzysta będący już na przejeździe dla rowerów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem.

Na ciągach pieszo-rowerowych zasady poruszania się są następujące:|

- znak, na którym symbol roweru i pieszego oddzielone są kreską poziomą, oznacza, że jedni i drudzy poruszają się tym samym torem, a pieszy ma pierwszeństwo:

- jeśli oba symbole oddzielone są kreską pionową, oznacza to drogę dla rowerów położoną obok drogi dla pieszych. Każdy powinien poruszać się po swojej stronie, najczęściej oddzielonej linią:

 

 

 

 

 

 

 

Po chodniku można jechać tylko w kilku określonych przypadkach: gdy jedziemy z dzieckiem poniżej 10 roku życia kierującym rowerem, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów oraz gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu na jezdni.

Nie przejeżdża się rowerem przez ulicę po przejściach dla pieszych. Jeśli chcemy skorzystać z takiego przejścia należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. W sytuacji kiedy obok przejścia dla pieszych jest wydzielony i odpowiednio oznakowany znakami przejazd dla rowerzystów, rowerzysta nie musi zsiadać z roweru i może przez nie przejechać.

Jeśli w przebiegu ścieżki rowerowej wytyczone jest przejście dla pieszych, rowerzysta ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa osobie będącej na przejściu lub wchodzącej na nie - jak w przypadku samochodów.

Jeśli rowerzysta porusza się jezdnią, przed przejściem dla pieszych ma takie same obowiązki jak kierowca samochodu. Zbliżając się do "zebry" musi zachować szczególną ostrożność, w razie potrzeby zwolnić i ustąpić pierwszeństwa osobom wchodzącym na przejście oraz już się na nim znajdującym.

Po jezdni nie można jechać obok innego uczestnika ruchu (chyba, że nie utrudnia to poruszania się innym albo nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego).

Nie wolno jeździć rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Piesi mogą iść po ścieżce rowerowej tylko gdy przy drodze nie ma chodnika ani pobocza, albo nie możecie z nich skorzystać. Jeśli piesi (z wyjątkiem niepełnosprawnych) korzystają z drogi dla rowerów, są zobowiązani ustąpić miejsca cyklistom.

Zatrzymywanie się i parkowanie na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych jest zabronione.

Każdy rower musi być wyposażony w:

  1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
  3. w dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
  4. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  5. w dzwonek lub inny sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku.

PODSUMOWUJĄC:

KIEROWCO ➡️ dobrą praktyką jest przepuszczanie rowerzystów czekających lub zbliżających się do przejazdu rowerowego; ➡️ wyprzedzając rowerzystów pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności i odstępie nie mniejszym niż 1 m; ➡️ zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów albo skręcając w drogę poprzeczną, zachowaj szczególną ostrożność i ustąp pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce. Nie wolno wyprzedzać innych pojazdów na takim przejeździe ani bezpośrednio przed nim.

ROWERZYSTO ➡️ mimo swojego pierwszeństwa na przejeździe rowerowym zawsze upewnij się, że nadjeżdżający kierowca widzi Cię i ma wystarczająco czasu aby się zatrzymać; ➡️ nie wolno prowadzić roweru po drodze rowerowej i przeprowadzać go po przejeździe rowerowym; ➡️ przejście dla pieszych to nie przejazd rowerowy, nie wolno po nim jeździć".

Powrót na górę strony