Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - WIRTUALNE ZGŁOSZENIA, REALNE DZIAŁANIA

Data publikacji 25.05.2023

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowoczesna platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie było takie proste. Działa z dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do Internetu. Wystarczy kilka kliknięć i można zgłosić problem niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wiele innych.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa kontakt z Policją jest maksymalnie uproszczony. Wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką i dostępem do Internetu. Może to być smartfon, tablet, komputer. Nie trzeba zakładać konta, ani nigdzie się logować. Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko.

Jak nanieść zgłoszenie?
Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zgrożeń Bezpieczeństwa. Po załadowaniu się strony zobaczymy mapę Polski. Musimy tylko kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy. Należą do nich między innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz inne kategorie (łącznie 26). Można dodać samo zgłoszenie, ale policjanci zachęcają do tego, aby opisać krótko występujący problem. Opis tekstowy może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Opcjonalnie można również dołączyć plik w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.

Co się później dzieje z moim zgłoszeniem?
Teraz jest czas, w którym policjanci weryfikują zgłoszenie. Trafia ono do Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.  Sprawą zajmą się policjanci, którzy obsługują dany rejon. To lokalni policjanci najlepiej znają teren i bolączki mieszkańców. Zgłoszenie sprawdzą funkcjonariusze służby patrolowej albo dzielnicowi. Na miejscu zweryfikują prawdziwość zgłoszenia i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia – zmienią jego status na „potwierdzone”. Wówczas kolor naszego zgłoszenia na mapie zmieni się na czerwony. Od tego momentu policjanci rozpoczną czynności, które będą zmierzały do wyeliminowania zagrożenia. Podjęte działania będą zależeć od konkretnej sytuacji. Jeśli na przykład mamy do czynienia z przekraczaniem prędkości, na miejscu pojawiają się policjanci monieckiej drogówki.  Będą dyscyplinować kierujących, którzy w tym miejscu mają zbyt ciężką nogę.

Tylko od początku tego roku policjanci z Moniek zweryfikowali 221 zgłoszeń przekazanych przez osoby, które skorzystały z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spośród nich znaczną część potwierdzili. Niektóre zagrożenia zostały wyeliminowane. Wybrane zgłoszenia policjanci przekazali do realizacji innym służbom, właściwym ze względu na zakres swoich zadań. Wśród odnotowywanych kategorii zgłoszeń w powiecie monieckim były zagrożenia takie jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, niewłaściwa infrastruktura drogowa, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją czy wałęsające się bezpańskie psy.

Powrót na górę strony