Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korzystasz z elektrycznej hulajnogi? - zapamietaj!

Data publikacji 15.05.2023

Elektryczne hulajnogi cieszą się co raz większą popularnością zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Przed jej zakupem lub sprezentowaniem jej dziecku warto zapoznać się z przepisami ruchu drogowego regulującymi kwestię korzystania z tego pojazdu. Często pojawia się pytanie czy dziecko może jeździć hulajnogą elektryczną?

 Przed skorzystaniem z takiego środka transportu warto zapoznać się z przepisami ruchu drogowego regulującymi jazdę hulajnogą elektryczną. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia „hulajnoga elektryczna”. Jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

WARUNKI KORZYSTANIA Z HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ:

 • 10- 18 lat- karta rowerowa lub prawo jazdy kar. AM, A1, B1, T
 • powyżej 18 lat- bez uprawnień
 • zakaz poruszania się dziecka w wieku do 10 lat na drodze (wyjątek! - w strefie zamieszkania dziecko do 10 lat może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej )

KORZYSTANIE Z DROGI

Hulajnogą elektryczną należy jeździć po drodze dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku:

 • jezdnią – obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30km/h
 • chodnikiem lub drogą dla pieszych – dozwolone, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością większą niż 30 km/h

PRĘDKOŚĆ

Jadąc chodnikiem lub drogą dla pieszych obowiązuje prędkość zbliżona do prędkości pieszego. Prędkość dopuszczalna to 20 km/h.

ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH

Na chodniku oraz na drodze dla pieszych jest obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu.

JADĄCEMU HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ ZABRANIA SIĘ:

 • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub na podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów;
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.

Pamiętajmy!!!

Zgodnie z art. 96 kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz lub użytkownik, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie mającą wymaganych uprawnień, bądź w nienależyty sposób zabezpiecza taki pojazd umożliwiając jego użytkowanie podlega karze grzywny w wysokości 300 zł.

Korzystajmy z hulajnogi elektrycznej rozsądnie przestrzegając obowiązujących przepisów.

Powrót na górę strony