Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MONIECCY POLICJANCI PODNOSILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY i NIE TYLKO…

Data publikacji 07.03.2023

Dzisiaj policjanci z Moniek szkoli swoje umiejętności w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”, przestępstw z nienawiści, a przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Teoria oraz praktyka odbyły się w budynku komendy. Ćwiczenia kwalifikowanej pierwszej pomocy koordynował ratownik, który jest policjantem tej samej jednostki. Takie ćwiczenia, to dla mundurowych nie tylko możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i dalszego rozwoju, ale przede wszystkim ważne umiejętności, które pomagają im w codziennej służbie oraz przyczyniają się do ratowania ludzkiego życia.

Monieccy policjanci stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, także te dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tym razem uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez policjanta monieckiej „drogówki” – podkomisarza Sławomira Dziekońskiego, posiadającego tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas szkolenia policjanci poszerzali wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Z wykorzystaniem fantomów ćwiczyli sposób udzielania pomocy osobom starszym, dzieciom i niemowlakom.

Ale ważna jest też wiedza teoretyczna. Policjanci uzupełnili i uporządkowali wiedzę związaną z przestępstwami z nienawiści, ochroną prawną policjantów, procedurą „Niebieskiej Karty”, różnymi formami pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, a także współpracy w tym obszarze z podmiotami pozapolicyjnymi. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze.

W szkoleniu wzięło udział kilkunastu mundurowych z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz dzielnicowi. Szkolenia takie będą systematycznie powtarzane.

 

  • MONIECCY POLICJANCI PODNOSILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
  • MONIECCY POLICJANCI PODNOSILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
  • MONIECCY POLICJANCI PODNOSILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
  • MONIECCY POLICJANCI PODNOSILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
  • MONIECCY POLICJANCI PODNOSILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Powrót na górę strony