Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Od nietolerancji - do agresji” – Tydzień Tolerancji z moniecką komendą

Data publikacji 18.11.2022

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Przez miniony tydzień pracownicy i policjanci monieckiej komendy prowadzili spotkania pod hasłem "Od nietolerancji - do agresji”.

Tolerancja jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od naszych albo zupełnie z nimi sprzeczne. Dlaczego tak ważne jest bycie tolerancyjnym człowiekiem? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć pracownicy i policjanci z monieckiej komendy, którzy przez miniony tydzień prowadzili spotkania pod hasłem "Od nietolerancji - do agresji” promując postawy szacunku, akceptacji oraz tolerancji wobec różnorodności kultur, religii i poglądów.

Każdy dzień tygodnia został poświęcony innemu zagadnieniu. Tydzień Tolerancji rozpoczęto od spotkania z seniorami z Trzciannego, gdzie poruszono tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa i dyskryminacji ze względu na wiek oraz problemu przemocy. Następnie w monieckiej Mediatece odbył się pokaz filmu skierowany do uczniów klas VI ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Mońkach. Miał on za zadanie zobrazować zjawisko braku tolerancji dla odmienności, a także skłonić najmłodszych do refleksji, że każdemu należy się szacunek. W trakcie tygodnia zorganizowano też seminarium szkoleniowe pod nazwą „Od nietolerancji - do agresji”. Przedsięwzięcie było skierowane do dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów powiatu monieckiego, pracowników Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach. Tematem był problem agresji w szkole, przyczyny i jak temu przeciwdziałać. W charakterze zaproszonych prelegentów przybyli emerytowani policjanci - Gerad Bah (członek Rady Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji przy Radzie Ministrów) oraz Robert Ćwikowski (psycholog, pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista przeciwdziałania przestępczości nieletnich), którzy w profesjonalny sposób wprowadzili słuchaczy w świat ucznia z problemami. Wyjaśnili w jaki sposób nastolatkowie „wołają o pomoc”, który my dorośli często odbieramy jako bunt i ignorancję. W czasie kolejnych spotkań zwrócono także uwagę na formy pomocy i współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Podczas wspólnych zajęć integracyjnych z podopiecznymi Ośrodka Resocjalizacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mońkach monieccy dzielnicowi wspólnie z Kołem Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej Policji w Mońkach promowali właściwe wzorce, aby zapobiegać ich wykluczeniu poprzez aktywizowanie różnych środowisk. Ostatniego dnia Tygodnia Tolerancji odbyła się niecodzienna lekcja historii z przedstawicielami Związku Sybiraków z Augustowa. Poświęcona była ukazaniu problemu prześladowania i dyskryminacji ze względu na narodowość. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach wysłuchali osób, które podzieliły się z nimi swoimi przeżyciami związanymi z deportacją oraz pobytem na Syberii.

Trzeba powiedzieć, że aprobata inności jest potrzebna nam samym. Ważne, by akceptować samego siebie, ale zależy nam również, aby otrzymać ją od społeczeństwa. Dlatego bądźmy tolerancyjni i aprobujmy inność, bo tylko w ten sposób czynimy nasze życie oraz a świat lepszym.           

  • spotkanie z seniorami w ramach Tygodnia Tolerancji
  • seminarium "Od nietolerancji - do agresji" w ramach Tygodnia Tolerancji
  • seminarium "Od nietolerancji - do agresji" w ramach Tygodnia Tolerancji
  • seminarium "Od nietolerancji - do agresji" w ramach Tygodnia Tolerancji
  • spotkanie monieckich dzielnicowych z podopiecznymi Ośrodka Resocjalizacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mońkach
  • spotkanie z Sybirakami ze Związku Sybiraków/oddział Augustów
Powrót na górę strony