Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJI I STRAŻY OCHRONY KOLEI

Data publikacji 05.08.2022

Monieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzą dziś działania pod nazwą „Bezpieczny przejazd”. Ich celem jest kontrola w rejonie przejazdów oraz informowanie i edukacja uczestników ruchu o zagrożeniach, jakie czyhają na przejazdach kolejowych.

Nie tylko kierowcy samochodów, ale też jednośladów oraz piesi muszą mieć pełną świadomość z konsekwencji, jakie niesie za sobą lekceważenie przepisów przy przejazdach kolejowych. Wydawałoby się, że największe zagrożenie dotyczy niestrzeżonych przejazów, tym czasem przepisy niejednokrotnie są łamane na przejazdach wyposażonych w zapory.

Kierowcy dojeżdżając do przejazu kolejowego nie zawsze zdają sobie sprawę, że w zderzeniu z pociągiem człowiek i samochód nie mają żadnych szans. W ubiegły piątek monieccy mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei sprawdzali, czy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów na przejazdach kolejowych. W trosce o ich bezpieczeństwo policjanci reagowali na wszelkie nieprawidłowości. Funkcjonariusze ujawnili 30 wykroczeń, z czego 2 dotyczyły niestosowania się do znaku STOP.

Przypominamy, ze zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym, za:

  • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazdach, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone grozi mandat w wysokości 2000 złotych i 4 punkty karne,
  • naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały grozi mandat w wysokości 2000 złotych i 6 punktów karnych,
  • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy grozi mandat w wysokości 2000 złotych i 4 punkty karne,
  • niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „STOP” grozi mandat w wysokości 300 złotych i 2 punkty karne.
  • wspólne działania Policji i Straży Ochrony Kolei, policjantka zatrzymuje pojazd
  • WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJI I STRAŻY OCHRONY KOLEI
  • WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJI I STRAŻY OCHRONY KOLEI
  • rogatki na tle belki świetlnej z napisem Policja
  • czapka ruchu drogowego na desce rozdzielczej radiowozu. w tle przejeżdżający pociąg
  • policjantka skierowana w kierunku torów kolejowych
Powrót na górę strony