Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowy konkurs plastyczny „TOLERUJĘ I SZANUJĘ”

Data publikacji 29.10.2021

Komendant Powiatowy Policji w Mońkach zaprasza do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „TOLERUJĘ I SZANUJĘ”.

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, organizuje konkurs pn. „TOLERUJĘ I SZANUJĘ”

 1.      CEL i TEMATYKA:
 • popularyzowanie zasad tolerancji, promowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych zachowań,
 • kształtowanie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, poznawania granic tolerancji oraz wykształcenia właściwych zachowań w stosunku do osób niepełnosprawnych.
 1. ADRESACI:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych powiatu monieckiego.

 1. TECHNIKA WYKONANIA:
  1. Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej np. malowanie farbami, pastelami, mazakami, kredkami, przyklejanie, wyklejanie w formacie A4.
  2. Materiał wykonania pracy jest dowolny.
  3. Do konkursu każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
  4. Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwiska dziecka, klasę i szkołę.
 2. PRAWA AUTORSKIE:
 3. Uczestnicy konkursu zrzekają się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.
 4. Uczestnicy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przesłanej pracy.
 5. Przesłanie do konkursu pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację, jak również oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przygotowanych przez uczestników prac.
 7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
 8. FORMA PRZESŁANIA:
 9. Pracę należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres:

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej  Policji w Mońkach

19-100 Mońki, ul. Niepodległości 7

do dnia 10 listopada 2021 roku

 1. FINAŁ KONKURSU:
 1. Praca zgłoszona do konkursu zostanie oceniona przez Komisję konkursową pod względem zgodności tematu z tematyką konkursu, kreatywności i oryginalności jej wykonania.
 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele komendy powiatowej oraz przedstawiciele samorządu lokalnego.
  1. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy prace, organizatorzy przewidują możliwość wyróżnień.

Pliki do pobrania

 • 149.55 KB
  Załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Powrót na górę strony