Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Kaskadowy pomiar prędkości” w powiecie monieckim

Data publikacji 02.06.2021

Monieccy policjanci od wczesnych godzin rannych prowadzą działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie przestrzegania przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.

Przekraczanie dozwolonych prędkości jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, dlatego policjanci podejmują szereg działań, aby ograniczyć liczbę ofiar i zmniejszyć ilość niebezpiecznych sytuacji na drogach. Dzisiaj od wczesnych godzin rannych policjanci monieckiej „drogówki” prowadzą kaskadowy pomiar prędkości. Głównym celem tych działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

Przypominamy!

Kierowcy, którzy nie stosują się do limitów prędkości i rażąco je przekraczają, oprócz mandatu i punktów karnych muszą liczyć się z utratą prawa jazdy. Od początku roku do końca maja 2021 roku policjanci z monieckiej „drogówki” ujawnili 1988 wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. 20 kierowców straciło uprawnienia z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Policja apeluje do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych ograniczeń prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Powrót na górę strony