Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowy Program Przeciwdzialaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 14.08.2014

Podmioty realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w powiecie monieckim w 2014 roku

       Gmina i miasto Mońki

oddziaływanie

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,

Al. Niepodległości 7, 19-100 Mońki,

tel. (85) 72-79-212

Podejmowanie interwencji domowych, procedura Niebieska Karta

Posterunek Policji w Goniądzu,

ul. Wojska Polskiego 50,

19-110 Goniądz

tel. (85) 67-04-124

Podejmowanie interwencji domowych, procedura Niebieska Karta na terenie miasta oraz gminy Goniądz i Trzcianne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach,

ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki,

tel. (85) 71-62-544

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie,

ul. Niepodległości 3, 19-100 Mońki,

tel. (85) 71-66-100

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego, który skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który mieści się w  Internacie ZSZiO w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15, tel. 857166100 ( zapewnia miejsca noclegowe dla osób dotkniętych przemocą domową)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki

tel. (85) 71-62-567

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Gmina i miasto Goniądz

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 21, 19 - 110 Goniądz

tel. (850 73 - 80 - 054

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Gmina Jaświły

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,

Jaświły 7, 19-124 Jaświły

tel. (85) 71- 68 - 013

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Gmina Jasionówka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

tel. (85) 71-60-021

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Gmina Trzcianne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Wojska Polskiego 10, 19-1104 Trzcianne

tel. (85) 73-85-056

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Gmina Krypno

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno

tel. (85) 73-89-140

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Gmina i miasto Knyszyn

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

tel. (85) 72- 79-971

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Powrót na górę strony