sierż. Piotr Kozłowski - rejon nr 5 - KPP Mońki

rejon nr 5

sierż. Piotr Kozłowski

Data publikacji 06.09.2012


 sierż. Piotr Kozłowski

 

Rejon Dzielnicowego nr 5

p.o. Dzielnicowy gminy Jasionówka 

tel. kom. 885-997-310

e-mail: dzielnicowy.knyszyn1@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. (85) 670-41-26

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 5

 

Zagrożenie:

-  niszczenie mienia, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w rejonie miejsca rekreacji położonym w rejonie zalewu w Jasionówce

Źródło informacji zagrożenia:

- zgłoszenie przez pracowników Urzędu Gminy w Jasionówce,  rozpoznanie własne  prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

- od  dnia 1 lutego  2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku

Zaplanowane działania :

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z  mieszkańcami Jasionówki, spotkania z pracownikami UG, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy - działania profilaktyczne i kontrole w zakresie własnych kompetencji;

- osoba odpowiedzialna za plac rekreacyjny  - działania profilaktyczne  w zakresie własnych kompetencji;

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Czarnystok
Dobrzyniówka
Górnystok
Jasionóweczka
Jasionówka
Kalinówka Królewska
Kamionka
Kąty
Koziniec
Krasne Folwarczne
Krasne Małe
Krasne Stare
Krzywa
Kujbiedy
Łękobudy
Milewskie
Słomianka