Twój Dzielnicowy - KPP Mońki

Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

Data publikacji 07.05.2008

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu.

 

   Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

  1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  3. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Plany priorytetowe dzielnicowych

Rejon 1

sierż. sztab. Błażej  Biedrzycki

 

W rejonie bloku przy ul. Wyzwolenia 2 w Mońkach ma miejsce spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłocanie porządku publicznego, demoralizacja osób nieletnich.

Rejon 2

st. sierż. Rafał Januszkiewicz

 

Rejon rampy kolejowej ul. Dworcowa, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności jak również aktów wandalizmu.

Rejon 3

st. sierż.

Jakub Popławski

Niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli w gminie Mońki oraz wałęsające się bezpańskie psy. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Rejon 4

asp. Mariusz Bierdzio

 

Zminimalizowanie liczby popełnianych wykroczeń przy trzymaniu psów oraz zminimalizowanie liczby bezpańskich psów na terenie gminy Jaświły. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
 

Rejon nr 5

asp. szt. Dariusz Konopko

 

Rejon sklepu spożywczego w miejscowości Kalinówka Królewska. Istnieje problem ze spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem. Dochodzi do zakłócania porządku publicznego..

 

Rejon nr 6

asp. szt. Mariusz Kalinowski

 

Rejon sklepu spożywczo-monopolowego w Knyszyn Zamku. Istnieje problem ze spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecaniem, zakłócaniem porządku publicznego. 

 

Rejon nr 7

asp. szt. Krzysztof Dawidowski

 

Rejon Publicznej Szkoły Podstawowej oraz boiska szkolnego we wsi Długołęka. W godzinach 18:00 - 22:00 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, demoralizacja osób nieletnich, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsc użyteczności publicznej.

 

Rejon nr 8

asp. Łukasz Magnuszewski

 

Zminimalizowanie liczby popełnianych wykroczeń przy trzymaniu psów oraz zminimalizowanie liczby bezpańskich psów na terenie gminy Goniądz. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Rejon 9

st. asp. Sławomir Wojciech Rembeliński

 

Kłusownictwo dzikiej zwierzyny w rejonie kompleksów leśnych położonych w rejonie drogi "Carski Trakt" miejscowości Krynica i Szorce oraz kłusownictwa ryb w rejonie rzeki Narew i Biebrza. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Powyższy problem wpływa na komfort życia i bezpieczeństwo osób przebywających w w/w rejonie np. poprzez ustawianie wnyków, sieci rybackich jak również zagrożenie ASF w przypadku kłusownictwa dzików.

Rejon 10

st. sierż. Rafał Bykowski

 

Kontrola parku miejskiego i jego okolicy pod kątem ujawnienia przestępstw i wykroczeń. Wspólne działania z GKRPA w Goniądzu. Wzmożona kontrola przedmiotowego miejsca wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.
Instytucje pozapolicyjne : UM w Goniądzu - rozszerzenie monitoringu miejskiego obejmujący cały park miejski; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu - wspólne działania mające na celu propagowanie w okolicznych sklepach zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz pod wpływem alkoholu.

Praca w Policji