Zostań policjantem - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Zostań policjantem

Data publikacji 10.09.2020

Choć nie każdego z nich możemy zobaczyć codziennie w terenie, to służba, którą pełnią należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych w Policji. To efekt ich pracy oraz zgromadzony przez nich materiał dowodowy stanowią niezwykle istotny składnik końcowego procesu, którym jest osądzenie sprawcy przestępstwa czy wykroczenia.

W Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach w strukturach kryminalnych pracuje 21 funkcjonariuszy. Czym zajmują się na co dzień? Z czym muszą mierzyć się podczas służby? Jak wygląda praca "dochodzeniowca''? Obsługa zdarzeń kryminalnych, przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie, przesłuchanie świadków – to tylko niektóre z zadań ,,dochodzeniowców''. Pracując w takim wydziale policjanci wielokrotnie działają w stresie, wymaga się od nich dużej odporności psychicznej. Funkcjonariusze ci bowiem zabezpieczają dowody na miejscach najcięższych przestępstw, wykonują czynności tam, gdzie dostęp mają tylko nieliczni. W dużej mierze to właśnie od nich zależy sukces, czyli ustalenie i zatrzymanie przestępcy. Dociekając prawdy muszą radzić sobie nie tylko z reakcją ofiary, ale także sprawcy, a rozmowę prowadzić w taki sposób, by uzyskać kompleksowe informacje. Służba kryminalna bez wątpienia nie należy do łatwych, jednak satysfakcja, którą ze sobą niesie, rekompensuje trud podjętych działań. Bez ciężkiej pracy tych policjantów przestępcy czuliby się bezkarni.

Choć na co dzień policjanci ci zajmują się drobniejszymi naruszeniami prawa niż kryminalni, to ich praca jest tak samo ważna. W monieckiej komendzie wykroczeniami zajmuje się 2 policjantów. Pomimo faktu, że za wykroczenia przewidziane są łagodniejsze kary niż za przestępstwa – to wielokrotnie są one dla mieszkańców bardziej uciążliwe. Zakłócanie porządku, przewinienia w ruchu drogowym, hałasowanie w nocy, niszczenie mienia – to tylko niektóre z wykroczeń, z którymi każdego dnia mierzą się funkcjonariusze z tego zespołu. Cel ich działań pozostaje niezmienny – ustalić sprawcę, dowieść jego winy i pociągnąć do odpowiedzialności. Wszystko po to, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Zarówno kryminalni, jak i funkcjonariusze z zespołu wykroczeń mówią wprost, że lubią, to co robią. W ich profesji nie można się nudzić, nigdy nie wiedzą nad jaką sprawą przyjdzie im pracować następnego dnia. Słowa wdzięczności, które niejednokrotnie słyszą z ust zgłaszających, po zakończonych sprawach – stanowią dla nich najcenniejszą nagrodę.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego, jak zostać policjantem, można przeczytać i zobaczyć na stronie internetowej.