Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja „Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa” w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach

Data publikacji 28.11.2019

Inauguracja „Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa” odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach. Do akcji włączyły się również Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Mońkach, Nadleśnictwo Knyszyn, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Biblioteka Publiczna oraz Powiatowa Pływalnia. Projekt ma na celu edukację najmłodszych z zakresu bezpieczeństwa obejmującego różne obszary życia codziennego. 45 dzieci z dwóch szkół podstawowych w Mońkach pozna między innymi zasady bezpiecznych zachowań w domu, nad wodą. Dowiedzą się także, co zrobić gdy wybuchnie pożar albo zgubią się w lesie.

We wtorek w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach zainaugurowana została „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa”. W akcji „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” udział bierze 45 uczniów klas II i III ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Mońkach. Projekt trwa od 26 listopada do końca czerwca 2020 roku. W tym czasie uczniowie wezmą udział w 10 zajęciach profilaktycznych. Po zakończeniu każdej lekcji uczestnik otrzyma wpis do indeksu. Szkoła zostanie zakończona dyplomem „Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa”

Projekt akcji został przygotowany przez profilaktyków z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i jest realizowany jest przez Komedę Powiatową Piolicji w Mońkach wspólnie z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Mońkach, Nadleśnictwem Knyszyn, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Biblioteką Publiczną oraz Pływalniąa Powiatową w Mońkach.

Inauguracja była też dobrą okazją do wręczenia nagrody najmłodszemu uczestnikowi konkursu pn. „Portret Podlaskiej Policji” – Janowi Skibickiemu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 22 listopada 2019 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

  • na zdjęciu grupa dzieci oraz funkcjonariusze - inauguracja Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa
  • grupa uczniów biorących udział w Dziecięcej Szkole Bezpieczeństwa oraz funkcjonariusze z KPP Mońki i KWP Białystok
  • pasowanie dzieci na uczniów Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa przez f-szy KPP oraz zaproszonych gości
  • Uczniowie klasy II z SP nr 2 w Mońkach biorących udział w projekcie
  • Uczniowie klasy III z SP nr 1 w Mońkach biorących udział w projekcie
  • dzieci podczas pasowania na uczniów dziecięcej szkoły bezpieczeństwa
  • na zdjęciu najmłodszy laureat konkursu Portret Podlaskiej Policji