MONIECCY MUNDUROWI O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MONIECCY MUNDUROWI O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE

Data publikacji 17.09.2019

Monieccy policjanci w ramach prewencyjnych działań pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły" spotkali się z przedszkolakami z „Bajeczki” oraz uczniami ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Mońkach. Mundurowi opowiedzieli o zagrożeniach w ruchu drogowym, wskazali, jakie zachowania podnoszą ich bezpieczeństwo oraz zachęcali do noszenia odblasków. Przypomnieli, że najważniejszą zasadą bezpieczeństwa na drodze jest zasada ograniczonego zaufania na drodze, co ćwiczyli podczas zajęć praktycznych.

Czy skorupka za młodu, świetnie pokazuje, że wiedza przekazywana od najmłodszych lat i stale powtarzana przynosi rezultaty. Dowodem tego są przedszkolaki z przedszkola Bajeczka oraz uczniowie klas I-III ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Mońkach. Mundurowi przypomnieli najmłodszym o tym jak bezpiecznie poruszać się w pobliżu dróg i na przejściach dla. Dzieci podczas zajęć były bardzo aktywne i wykazały się dużą znajomością zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie prowadzonych zajęć przypominały sobie przepisy ruchu drogowego, ale przede wszystkim mogły zastosować je w praktyce. Po usystematyzowaniu wiedzy, pod czujnym okiem policjantów dzieci wyposażone w elementy odblaskowe uczyły się, jak prawidłowo przechodzić przejście dla pieszych. Dzieciaki musiały wykazać się inicjatywą, gdyż same decydowały o tym, czy mogą przejść przez pasy, czy nie.

  • grupa dzieci z policjantką przed przejściem dla pieszych
  • grupa dzieci przechodząca przez przejście dla pieszych z policjantką
  • policjantka rozdaje odblaski dzieciom