Wielka Lekcja Tolerancji w Zespole Szkół w Jaświłach - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wielka Lekcja Tolerancji w Zespole Szkół w Jaświłach

Wczoraj funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wspólnie z Dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz uczniami zorganizował uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Zespole Szkół w Jaświłach. Do udziału zaproszono Starostę Monieckiego Andrzeja Daniszewskiego, Wójta Jaświł - Jana Joka, Panią Bożenę Chomicką wizytatora z Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach Panią Ewę Bartnik.

Rozmów i dyskusji o tolerancji nigdy nie jest dość. Dlatego na niecodzienną lekcję o tolerancji Wydział Prewencji KPP w Mońkach zaprosił mł. insp Gerarda Bah – Pełnomocnika  ds. Ochrony Praw Człowieka przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Gość specjalny przeprowadził niezwykłą, interaktywną lekcję o stereotypach, uprzedzeniach, dyskryminacji, o tolerowaniu różnorodności, akceptacji i szacunku do innych.

W ramach działań zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Nietolerancja”, skierowany do uczniów klas IV-VIII oraz III klasy Gimnazjum, który był uzupełnieniem obchodów Dnia Tolerancji. Prace, które wpłynęły charakteryzował bardzo wysoki poziom. Wśród 7 laureatów znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Jasionówce, Goniądzu oraz Gimnazjum w Mońkach.

W lutym bieżącego roku został monieccy funkcjonariusze wdrożyli program profilaktyczny „Bez nienawiści w realu i na portalu”. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego celem jest wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z zastosowaniem mowy nienawiści i ograniczenia tego zjawiska zarówno w Internecie, jak i w przestrzeni publicznej, w środowisku dzieci i młodzieży oraz kreowanie świadomości wszystkich odbiorców programu w zakresie budowania więzi, akcentowania pojęć zdrowie, życie, prawo do różnorodności, potępienie dyskryminacji itp. Wczorajsze uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji odbyły się w ramach w/w programu.