Programy profilaktyczne

"Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna"

Środowisko to nasze wspólne dobro. Zarówno przyroda, jak i zwierzęta są naszym dziedzictwem, a ich nie tylko prawna ochrona jest jednym z najważniejszych obowiązków człowieka. Jak wynika z raportu MSWiA dotyczącego bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r., liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko zwierzętom rośnie od 2004 r., kiedy to policja stwierdziła ich ponad 990. W 2015 r. stwierdzono już 1859 przestępstw wobec zwierząt, czyli o 23,1 proc. więcej niż w roku 2014 r. (wówczas było ich 1501). Raport przestępstwa wobec zwierząt dzieli na dwie grupy. Pierwsza dotyczy celowego znęcania się nad zwierzętami. Druga grupa to przestępstwa wynikające z zaniedbania. Czasami ludzie po prostu ze zwykłego wygodnictwa nie zapewniają zwierzętom właściwych warunków, co może się skończyć dla nich nawet śmiercią.

Program profilaktyczny pn. „Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna”

  1. OGÓLNE DANE O PROGRAMIE
  1. Nazwa: „Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna”
  2. Rodzaj programu: edukacyjno – interwencyjny.
  3. Główny obszar tematyczny: patologie społeczne,
  4.  Autor : Ewa Niemotko
  5. Podmiot odpowiedzialny za realizację: Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
  6. Podmioty partnerskie:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,

Starostwo Powiatowe w Mońkach,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna,

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Grajewie i Ełku,

Biebrzański Park Narodowy,

Nadleśnictwo Knyszyn,

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Trzciannem,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu,

Zespól Szkół w Jaświłach,

Szkoła Podstawowa w Laskowcu,

Szkoła Podstawowa w Kalinówce Kościelnej

Do realizacji konkretnych działań w ramach realizacji programu będą angażowane w miarę możliwości wszystkie szkoły z terenu powiatu monieckiego oraz inne instytucje i organizacje lokalnie funkcjonujące na obszarze naszego powiatu, ale również w razie potrzeby na terenie województwa podlaskiego.

 OKRES WDROŻENIA PROGRAMU

 początek  - data podpisania programu, koniec 31 grudnia 2019 roku

CELE PROGRAMU:

Cel ogólny:

- wzrost wiedzy i świadomości wśród najmłodszych i dorosłych mieszkańców powiatu monieckiego w zakresie humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz konsekwencjach prawnych wynikających  niewłaściwej opieki nad zwierzętami.

- zrozumienie pojęcia ochrony przyrody i uzasadnienie potrzeby tej ochrony.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt i roślin jako dobra narodowego,

- wzrost świadomości wśród odbiorców programu w tematyce przestrzegania praw zwierząt,

- nawiązanie współpracy ze schroniskami, w celu kształtowania właściwego stosunku do zwierząt i aktywnego zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami,

– poprzez edukowanie, zapobieganiu krzywdzeniu zwierząt, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska,

- rozwijanie zainteresowań i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej oraz konsekwencji prawnych wynikających z bieżących przepisów.

- zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów w zakresie przestrzegania praw zwierząt i ochrony środowiska,

- zwiększenie świadomości dot. sterylizacji zwierząt właścicielskich.

Polecamy:

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/51353,O-bezpieczenstwie-bezdomnych-zwierzat-z-przedstawicielami-Towarzystwa-Opieki-nad.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52047,Wizyta-studyjna-funkcjonariuszy-w-schronisku-dla-psow-w-Krzeczkowie.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52432,Inauguracja-programu-Przyroda-jest-wieczna-gdy-jest-bezpieczna-w-Kalinowce-Kosci.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52707,Kochamy-cztery-lapy-wspolne-dzialania-monieckiej-Policji-i-Towarzystwa-Opieki-na.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52828,Razem-przeciwko-bezdomnosci-zwierzat-dzialania-monieckiej-Policji.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/54281,Gminny-konkurs-plastyczny-Moj-bezpieczny-pies-rozstrzygniety.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/54405,Usmiechniete-4-lapy-Swiatowy-Dzien-Zwierzat-z-moniecka-policja.html

 

  • baner
Powrót na górę strony