Programy profilaktyczne

"Bez nienawiści w realu i na portalu"

Program ma służyć przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego podejścia, zaangażowania różnych środowisk, podejmowanie długofalowych działań interdyscyplinarnych, Jego celem jest również podnoszenie samooceny wśród dzieci i młodzieży, wskazywanie pozytywnych wzorców, autorytetów, jasne nakreślanie obowiązków, ich praw, zakazów i nakazów. Przejrzyste ujęcie zasad normujących naszą codzienność uprości przedstawianie źródeł agresji oraz sankcji, jakie wynikają z takiego zachowania,

 

OGÓLNE DANE O PROGRAMIE

  1. Nazwa: „Bez nienawiści w realu i na portalu”
  2. Rodzaj programu: edukacyjno – interwencyjny.
  3. Główny obszar tematyczny: patologie społeczne,
  4.  Autor : Ewa Niemotko
  5. Podmiot odpowiedzialny za realizację: Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
  6. Podmioty partnerskie:

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,

Starostwo Powiatowe w Mońkach,

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach,

Internat Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Mońkach,

Szkoła Podstawowa nr. 2 w Mońkach im Jana Kochanowskiego,

Szkoła Podstawowa im.  św Franciszka w Trzciannem,

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce,

Do realizacji konkretnych działań w ramach realizacji programu będą angażowane w miarę możliwości wszystkie szkoły z tereny powiatu monieckiego oraz inne instytucje i organizacje lokalnie funkcjonujące na obszarze naszego powiatu, ale również w razie potrzeby na terenie województwa podlaskiego.

OKRES WDROŻENIA PROGRAMU

 początek  - data podpisania programu, koniec 31 grudnia 2019 roku,

CELE PROGRAMU:

Cel ogólny:

- wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych ze stosowaniem mowy nienawiści i ograniczenia tego zjawiska zarówno w Internecie, jak i w przestrzeni publicznej  w środowisku dzieci i młodzieży

Cele szczegółowe:

- zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów w zakresie zagrożeń związanych z cyberprzemocą,

- edukacja kadry pedagogicznej w przedmiocie postępowania wobec uczniów, którzy bądź są ofiarami mowy nienawiści bądź są agresorami, aktywizowania dzieci i młodzieży do kreowania pozytywnych postaw,

- kreowanie świadomości wszystkich odbiorców programu w zakresie budowania więzi, akcentowania pojęć zdrowie, życie, prawo do różnorodności, potępianie dyskryminacji.

Polecamy:

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/50991,Bez-nienawisci-w-realu-i-na-portalu.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/51797,Zwycieskie-logo-programu-Bez-nienawisci-w-realu-i-na-portalu.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/51642,O-agresji-i-przemocy-w-Internecie-w-Zespole-Szkol-w-Jaswilach.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52543,Jak-zapobiegac-zjawiskom-hejtu-i-przemocy-w-Internecie-na-konferencji-Bez-nienaw.html

  • baner
Powrót na górę strony