Programy profilaktyczne

"PoMOC a nie przeMOC"

Program profilaktyczny dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Ma na celu zbudowanie zwartego systemu zapobiegania patologiom społecznym, w tym przestępczości, wykluczeniu społecznemu i przemocy w rodzinie możliwe jest jedynie dzięki interdyscyplinarnej współpracy wszelkich instytucji przyjmujących za cel bezpieczeństwo społeczne. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w profesjonalnej realizacji zarówno szeroko rozumianych działań profilaktycznych jak i działaniach interwencyjnych realizowanych m.in. przez podmioty ustawowo powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Miejsce:

woj. podlaskie

Zakres obszaru zagadnieniowego:

przemoc w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych

Czas trwania:

10 sierpnia 2017 r.  –  31 grudnia 2019 r.

Rodzaj programu:

informacyjno – edukacyjny

Cel programu:

zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych,

Odbiorcy programu:

mieszkańcy woj. podlaskiego

(zarówno osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne mogące doznawać przemocy jak również osoby, które mają kontakt z takimi osobami lub mogą być świadkiem przemocy w rodzinie)

Autor programu:

mł. asp. Marlena Połowianiuk
specjalista Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku

Koordynator:

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku

nadkom. Maciej Sylwester Zakrzewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Przekazywanie informacji o mechanizmach i objawach zjawiska przemocy, łamanie mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie, a także przekazywanie informacji o skutkach ryzykownych i niezgodnych z prawem zachowaniach, skutkach nadużywania alkoholu. Program ma wspierać rozwój i nabywanie umiejętności w rozpoznawaniu i identyfikacji przemocy w rodzinie oraz konsekwencjach prawnych jej stosowania. Strategia zakłada również nabycie umiejętności społecznych tj. budowania relacji w rodzinie i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich.

 

W programie uczestniczą następujące podmioty:

  • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
  • Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
  • Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studenckie Koło Nauk Penalnych /
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Wojewódzki w Białymstoku
  • Fundacja Cukrzyca a Zdrowie
  • Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z Łomży
  • IPA International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka

Polecamy

  • baner
Powrót na górę strony