Programy profilaktyczne

"Mam wybór..wybieram rozsądek"

W 2016 r. na terenie woj. podlaskiego odnotowano 1.077 czynów związanych z przestępczością narkotykową w porównaniu do roku 2015, gdzie liczba ta osiągnęła poziom 1.150 czynów. W 2016 r. wszczęto ogółem 671 postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych (2015 r. – 680). W efekcie prowadzonych czynności wykryto 1.031 przestępstw (2015 r. – 999). Wskaźnik wykrywalności jest dość wysoki i wyniósł 95,7% (2013 r. – 95,1%). W 2016 r. najwięcej przestępstw było popełnionych na terenie powiatu białostockiego – 462 (2015 r. – 398), w dalszej kolejności pow. łomżyńskim – 93 (w roku 2015 – 101 przestępstw), oraz w pow. siemiatyckim – 75 (2015 r. – 70). Najmniej przestępstw było popełnionych na terenie powiatu kolneńskiego – 13 przestępstw (2015 r. –15). W 2016 roku odnotowano 39 (2015 r. – 59) nieletnich, którzy popełnili przestępstwa „narkotykowe”. Odnotowano 66 czynów karalnych z tej kategorii (2015 r. – 72).

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Miejsce

woj. podlaskie

Zakres obszaru zagadnieniowego

środki psychoaktywne wśród młodzieży, zagrożenia ze strony środków psychoaktywnych

Czas trwania

27 grudnia 2017 roku - 31 grudnia 2020 roku

Rodzaj programu

edukacyjno – interwencyjny

Cel programu

wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży

Odbiorcy programu

 • dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego,
 • rodzice/opiekunowie prawni woj. podlaskiego,
 • kadra pedagogiczna placówek oświatowych/opiekuńczych

Autor programu

kom. Joanna Rzepniewska

specjalista Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku

Koordynator programu

nadkom. Maciej Sylwester Zakrzewski

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi,
 • zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich w zakresie popełniania czynów karalnych i demoralizacji,
 • edukacja kadry pedagogicznej w zakresie procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki,
 • zwiększenie wykrywalności nieletnich ujawnionych pod wpływem środków psychoaktywnych oraz czynów z kategorii przestępczości narkotykowej popełnianych przez nieletnich.

Działania programu

Bezpośrednia realizacja działań projektu należy do funkcjonariuszy/pracowników KWP/KMP/KPP woj. podlaskiego i polega m.in. na:

 • współpracy z mediami celem rozpropagowania w lokalnych środkach masowego przekazu tematyki związanej ze szkodliwością używania środków psychoaktywnych oraz aspektami prawnymi dotyczącymi przedmiotowej problematyki,
 • inicjowaniu i prowadzeniu spotkań/zajęć informacyjno-edukacyjnych z młodzieżą, rodzicami/opiekunami prawnymi dotyczących problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • promowaniu wśród społeczeństwa życia wolnego od uzależnień,
 • prowadzeniu szkoleń dla kadry pedagogicznej z zakresu procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki,
 • organizacji i prowadzeniu szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich oraz innych osób wykonujących czynności w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich w przedmiocie środków psychoaktywnych w środowisku dzieci i młodzieży (aspekt psychologiczny, prawny),
 • organizacji (współudział) konferencji, seminariów, debat etc.,
 • opracowywaniu i kolportażu materiałów informacyjno-edukacyjnych, prezentacji multimedialnych.

            Program ma charakter edukacyjno – interwencyjny, w związku z czym realizowane działania mają na celu nie tylko edukację adresatów projektu, ale i właściwą reakcję różnych podmiotów w przypadku ujawienia nieletniego będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki.


Polecamy:

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/49808,Funkcjonariusze-spotkali-sie-z-rodzicami.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/49621,II-Powiatowy-Konkurs-Wiedzy-o-Profilaktyce-Uzaleznien-w-ramach-programu-Mam-wybo.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/50462,Mam-wyborwybieram-rozsadek.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/51318,List-otwarty-od-Komendanta-powiatowego-Policji-w-Monkach-do-rodzicow.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/53030,Stop-uzaleznieniom-26-czerwca-Miedzynarodowy-Dzien-Zapobiegania-Narkomanii.html

 

 • baner
Powrót na górę strony