Działania profilaktyczne

Seniorzy

Coraz częściej spotykamy się z przestępstwami i wykroczeniami, w których pokrzywdzonymi są osoby w podeszłym wieku. Związana z tym wiekiem ufność i samotność powoduje, że niekiedy ludzie starsi stają się łatwym celem dla grup przestępczych m.in. oszustów. Sprawcy nie zważają na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym osobom. Najczęściej skradzione pieniądze osobom starszym przeznaczone były na bieżące potrzeby życiowe, w tym zakup niezbędnych leków.

Dlatego monieccy Policjanci, jak funkcjonariusze z całego kraju prowadzą działania edukacyjno - informacyjne, spotykają się z osobami starszymi i udzielają porad w zakresie oszustw "na wnuczka" i innych tego rodzaju przestępstw, którego ofiarami  są seniorzy.  Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń

Polecamy:

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/49857,Monieccy-policjanci-w-trosce-o-bezpieczenstwo-seniorow.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/49891,Dzien-Babci-i-Dziadka-dzielnicowi-w-trosce-o-bezpieczenstwo-seniorow.html

  • baner
Powrót na górę strony