st. sierż. Jakub Popławski - Mońki - KPP Mońki

st. sierż. Jakub Popławski

Data publikacji 10.05.2017

 st. sierż. Jakub POPŁAWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 3

Dzielnicowy gminy Mońki

tel. (85) 670-37-37

tel. kom. 885-997-308

e-mail: dzielnicowy.monki3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. (85) 670-37-00

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 3

Zagrożenie:

- niezachowywanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli w gminie Mońki oraz wałęsające się bezpańskie psy.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Zaplanowane działania :

- organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego,

- organizowanie spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną,

- organizowanie służb z podmiotami pozapolicyjnymi.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi: Urzędem Miasta Mońki, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Grajewie, Szkołą Podstawową w Boguszewie i Kuleszach, Schroniskiem GREEN House w Krzeczkowie oraz z Sołectwami gminy Mońki.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewka
Boguszewo
Ciesze
Czekołdy
Dudki
Dudki Kolonia
Dzieżki
Dziękonie
Ginie
Hornostaje
Hornostaje Osada
Jaski
Kiślak
Koleśniki
Kołodzież
Konopczyn
Kosiorki
Kropiwnica
Krzeczkowo
Kuczyn
Kulesze
Lewonie
Łupichy
Magnusze
Masie
Mejły
Moniuszeczki
Oliszki
Ołdaki
Potoczyzna
Przytulanka
Pyzy
Rusaki
Rybaki
Sikory
Sobieski
Świerzbienie
Waśki
Wojszki
Zalesie
Zblutowo
Znoski
Zyburty
Żodzie