st. sierż. Rafał Bykowski - Goniądz - KPP Mońki

st. sierż. Rafał Bykowski

Data publikacji 17.01.2018

st. sierż. Rafał BYKOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 10

p.o. Dzielnicowy miasta Goniądz

tel. (85) 670 41 24

tel. kom. 789-218-204

e-mail: dzielnicowy.goniadz3@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 10

 

Zagrożenie:

- przekraczanie dozwolonej prędkości, brawurowa jazda, nie stosowanie się do przepisów ruchu drogowego w rejonie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na ul. Konstytucji 3 maja 18 w Goniądzu.

Źródło informacji zagrożenia:

- Dyrekcja oraz Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu, uczniowie i ich rodzice, okoliczni mieszkańcy miasta , zgłoszenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustalenia własne dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

-od  dnia 1 sierpnia  2018 roku do dnia 1 lutego 2019 roku

Zaplanowane działania :

- wzmożona kontrola patroli Policji (dzielnicowy i i inne służby zewnętrzne),

- spotkania z dziećmi, młodzieżą, kadrą nauczycielską, rodzicami jak również z mieszkańcami miasta.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- współpraca z zarządcą drogi – Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Dyrekcją ZSP.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

miasto Goniądz