st. sierż. Rafał Bykowski - Goniądz - KPP Mońki

st. sierż. Rafał Bykowski

Data publikacji 17.01.2018

st. sierż. Rafał BYKOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 10

p.o. Dzielnicowy miasta Goniądz

tel. (85) 670 41 24

tel. kom. 789-218-204

e-mail: dzielnicowy.goniadz3@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 10

 

Kontrola parku miejskiego i jego okolicy pod kątem ujawnienia przestępstw i wykroczeń.

Wspólne działania z GKRPA w Goniądzu. Wzmożona kontrola przedmiotowego miejsca wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.
 

Instytucje pozapolicyjne : UM w Goniądzu - rozszerzenie monitoringu miejskiego obejmujący cały park miejski;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu - wspólne działania mające na celu propagowanie w okolicznych sklepach

zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz pod wpływem alkoholu.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

miasto Goniądz