Egzaminy na kartę rowerową - Ruch drogowy - KPP Mońki

Ruch drogowy

Egzaminy na kartę rowerową

Data publikacji 18.05.2012

Kartę rowerową  może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek10 lat. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Zakres umiejętności i wiadomości ucznia niezbędnych do uzyskania karty rowerowej:

 • uczeń prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów;
 • umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru;
 • potrafi ocenić stan techniczny obowiązkowego wyposażenia roweru;
 • wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru;
 • prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem;
 • opanował właściwą technikę jazdy;
 • stosuje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym;
 • opisuje cechy charakterystyczne drogi;
 • prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, mijania;
 • sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki;
 • na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
 • ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania;
 • potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów;
 • odróżnia zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu;
 • uzasadnia wpływ rodzaju drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego;
 • potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej;
 • przewiduje skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych;
 • klasyfikuje pojazdy uprzywilejowane i pracujące na drogach;
 • odróżnia pojazdy uważane za niebezpieczne;
 • wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach;

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

 

Wszystkie szkoły z powiatu monieckiego zainteresowane przeprowadzeniem egzaminów na kartę rowerową, które do przeprowadzenia egzaminu praktycznego chciałyby zaangażować przedstawiciela Policji proszone są o telefoniczne uzgadnianie terminów z Kierownikiem Referatu Ruchu Drogowego KPP w Mońkach - asp. szt. Dariuszem Pigiel, tel (85) 670-37-63.  

 

 

Praca w Policji