Punkty karne - Ruch drogowy - KPP Mońki

Ruch drogowy

Punkty karne

Data publikacji 15.01.2009

   W ciągu roku kierujący może uzyskać 24 punkty karne. Jeżeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).

   Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.

   Raz na 6 miesięcy kierujący, którzy zbliżą się do liczby 24 punków karnych mogą odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego po którym odpisuje się im 6 punktów karnych.

Warto o tym pamiętać z uwagi na kilka istotnych aspektów:

 • po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem,
 • po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

   Od 01.01.2003r. Policja wpisuje do ewidencji wszystkie wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami. Ich wartość (w przedziale od 1 do 10 punktów) jest ściśle określona, co oznacza m. in., iż funkcjonariusz nie ma wpływu na ilość przyznawanych punktów.
   Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu z nich wartość punktową (punkty "sumują się").

Oznacza to także, iż jednym "wyczynem" można przekroczyć dopuszczalny limit punktów karnych, np.:

 • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszych - 10 pkt,
 • przekroczenie o 51 km/h dopuszczalnej w tym miejscu prędkości - 10 pkt,
 • jazda bez włączonych świateł w nocy - 4 pkt,
 • przewożenie w pojeździe dziecka bez fotelika - 3 pkt,
 • prowadzenie rozmowy przez telefon komórkowy - 0 pkt,
 • niezapięte pasy bezpieczeństwa - 2 pkt
  Razem - 29 punktów.

   W takim przypadku, funkcjonariusz na mandacie karnym wpisze kierującemu łączną ilość punktów, które zostaną mu naliczone.
  Poprzednio, jeżeli kierujący jednym czynem naruszył kilka przepisów prawa drogowego, w ewidencji ujmowane było tylko jedno wykroczenie - mające największą wartość punktową.
  Nie zmieniły się przepisy dotyczące dobrowolnego uczestniczenia w szkoleniu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6. Prowadzone one są w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na pół roku. Nie mogą z niego skorzystać osoby należące do grupy tzw. "młodych kierowców" - tj.. mające uprawnienia do kierowania krócej niż 1 rok.
   Nie zmienił się również sposób "przedawnienia" punktów. W dalszym ciągu, po roku czasu od popełnienia wykroczenia punkty są anulowane - pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit, który nadal wynosi:

 • 20 punktów - dla tzw. "młodych kierowców"
 • 24 punkty - dla pozostałych kierowców.

 

 

 

Praca w Policji