Telefon zaufania - KPP Mońki

Telefon zaufania

Strona znajduje się w archiwum.

Telefon zaufania

Data publikacji 07.05.2008

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

  • jeżeli byłeś świadkiem przestępstwa lub wykroczenia,
  • jeżeli  masz wiedzę o  sprawcach lub okolicznościach  ich popełnienia,
  • jeżeli  pragniesz pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osób poszukiwanych lub zaginionych,

MOŻESZ TO ZROBIĆ ANONIMOWO KORZYSTAJĄC Z POLICYJNEGO TELEFONU ZAUFANIA.

ZAPAMIĘTAJ TEN NUMER: (85) 71-62-548

Policyjny Telefon Zaufania:

  • umożliwia Ci także uzyskanie informacji o instytucjach oferujących pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
  • umożliwia Ci uzyskanie porady o sposobach rozwiązania problemów wychowawczych  i rodzinnych.   

Informacje wymagające natychmiastowej interwencji policji prosimy przekazywać na nr telefonu alarmowego 112.