Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie funkcjonariuszy w ramach Krajowego Programu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS.

Data publikacji 09.05.2018

Nieodzowne jest, aby policjanci posiadali gruntowną wiedzę na temat różnego rodzaju niebezpieczeństw zdrowotnych, które mogą ich spotkać podczas realizacji codziennych zadań służbowych. W związku z tym przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach przeprowadziły dzisiaj szkolenie w tym zakresie. Spotkanie odbyło się w ramach „Krajowego Programu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS na lata 2017-2021”.

Dzisiaj w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach policjanci uczestniczyli w szkoleniu, którego tematem było: „Zakażenia przenoszone drogą krwi – profilaktyka, postępowanie po ekspozycji”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji „Krajowego Programu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS na lata 2017-2021″, a przeprowadziły je pracownice monieckiego SANEPIDu. Prelekcja rozpoczęła się od zaprezentowania danych statystycznych dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie. Następnie przedstawiono charakterystykę wirusa, drogi przenoszenia oraz jego objawy. Potem omówiono aspekty prawne zakażania HIV i AIDS oraz szczegółowo profilaktykę poekspozycyjną oraz rozdano materiały edukacyjne.

Niewątpliwie z uwagi na specyfikę zawodu policjanta i realizowane na co dzień zadania służbowe niezbędne jest, aby posiadali oni gruntowną wiedzę dotyczącą zapobiegania różnego rodzaju niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia, na które są narażeni podczas wykonywanych obowiązków.